Privacy statement

No-nonsense Coaching hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en waarom.

Verwerken van persoonsgegevens

No-nonsense Coaching kan over uw persoonsgegevens beschikken omdat u deze aan mij verstrekt wanneer u gebruik maakt van mijn dienstverlening.

Voor facturering vraag ik u naar uw voornaam en achternaam en uw adres. Dit is een eis van de belastingdienst. Voor bevestiging van afspraken vraag ik naar uw e-mailadres.

Wanneer u door mij gecoacht wordt, noteer ik kort wat over het gesprek (met pen en papier, niet digitaal), zodat ik het volgende gesprek snel de draad weer kan oppakken. Wanneer de coaching afgerond is, vernietig ik uw gegevens die ik noteer tijdens sessies. Uw adresgegevens bewaar ik zeven jaar, in mijn boekhouding, in opdracht van de belastingdienst, ik doe hier verder niets mee.

No-nonsense Coaching zorgt voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. U heeft te allen tijde het recht om de informatie die ik van u heb op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een afspraak te maken, zodat u de gegevens kan inzien.

Website

Via mijn website verzamel ik gegevens die iets zeggen over de bezoekers van mijn website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen de bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Dat houdt in dat de website het IP-adres, domeinnaam en met welk type browser u mijn website bezoekt, registreert. De verkregen informatie is eigendom van No-nonsense Coaching en wordt gebruikt om mijn dienstverlening en website te verbeteren. De via mijn website verkregen informatie wordt in géén geval aan derden verhuurd of verkocht.

No-nonsense Coaching maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help-functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies. Ook kunt u ze zelf verwijderen.

Via de website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Doorgifte aan derden

No-nonsense Coaching verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. No-nonsense Coaching zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of ik in goed vertrouwen geloof dat een dergelijke handeling nodig is om:
– te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; of
– om de rechten of eigendom van No-nonsense Coaching te beschermen en verdedigen; of
– te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van mijzelf of het publiek te beschermen.

Disclaimer

Deze website is eigendom van No-nonsense Coaching. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van No-nonsense Coaching.

De informatie op deze website is met zorg opgesteld, bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. No-nonsense Coaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. No-nonsense Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt via deze website. No-nonsense Coaching aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

No-nonsense Coaching garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. No-nonsense Coaching aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

No-nonsense Coaching is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van No-nonsense Coaching.