Tag archieven: uitstelgedrag

Wat houdt je tegen?

Wat houdt je tegen?

Er zijn maar weinig mensen die volmaakt tevreden zijn met zichzelf en met hun gedrag. Iedereen wil wel iets aan zichzelf veranderen. Dat kan om kleine, maar ook om grote dingen gaan. Misschien zeg je elk jaar wel tegen jezelf: ‘laat ik nou eens op tijd met die belastingaangifte beginnen’. Of misschien koester je de wens – al dan niet diep verborgen – om heel ander werk te gaan doen? Wensen en voornemens genoeg; maar vaak blijft alles bij het oude. Wat houdt ons tegen om dingen anders aan te pakken en een nieuwe weg in te slaan?

We – ik in ieder geval wel – zijn meesters in het verzinnen van smoezen en argumenten om iets waar we tegenop zien niet te doen. Ook al gaat het bij dat ‘iets’ soms alleen nog maar om het onderzoek naar de vraag wat we nu eigenlijk echt willen; om het verkennen van een nieuwe weg die we in zouden kunnen slaan. Je wilt het anders, je kunt het anders en misschien durf je het ook anders.

Maar hoe komt het dat het vaak zo moeilijk is om de stap te zetten naar verandering en de gebaande paden te verlaten?

Eén van de redenen hiervoor is dat ons brein nu eenmaal een voorkeur heeft voor het bewandelen van ‘gebaande paden’. Je zou kunnen zeggen dat die gebaande paden zich letterlijk in ons hoofd – in ons brein – bevinden. En wel in de vorm van een enorm groot aantal neurale verbindingen. Vanaf onze geboorte zijn er in ons brein voortdurend nieuwe verbindingen gevormd. Die zijn – kort door de bocht – medebepalend voor de manier waarop we ons in bepaalde situaties gedragen. Als we steeds op dezelfde manier denken en handelen, bevestigen we die verbindingen en worden het ingesleten patronen. Zo ontstaat ons gebaande pad. We hoeven ons gedrag daardoor niet elke keer weer opnieuw uit te vinden. Ons brein weet al hoe we ons in een bepaalde situatie ‘moeten’ gedragen.

Om gedrag blijvend te veranderen is het nodig dat we nieuwe verbindingen en patronen vormen in ons brein. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we actief aan werken. Het is namelijk heel gemakkelijk om weer terug te vallen in oude gedragspatronen, omdat die als oude vertrouwde paden zijn ingesleten in ons brein. Een coach kan je helpen je gebaande paden onder de loep te nemen. En je ondersteunen op je zoektocht naar een nieuwe weg. Wil je iets echt veranderen in je leven? Ga dan op ontdekkingsreis!